Streck och tecken räddar liv

Hur hade det sett ut ifall det inte fanns någon information på vägarna? Vägmarkeringar och skyltar räddar många liv varje år och skapar en tryggare tillvaro på alla världens vägar.

Har du någonsin åkt på en väg som inte har några vägmarkeringar? Då har du säkert upplevt att vägen känns mycket smal och att det inte går att mötas med en annan bil. Men den vägen kanske inte är smalare än någon annan. Det är bara som det verkar eftersom du inte har något att förhålla dig till. För alla streck, tecken, siffror och bokstäver på vägarna, gör att du kan känna dig trygg och säker så länge du följer dem. Om du är kunnig så kanske du också kan manövrera i stort sett enbart med hjälp av vägmarkeringarna. Där kan du utläsa hastighetsbegränsningar och hur du ska köra för att inte orsaka olyckor.

Målning av asfalt

Markeringar på vägen sker endast på vägar som är belagda med asfalt. Det krävs en fast yta för att färgen ska fästa och bli kvar. Men precis som allt annat så slits både färgen och asfalten med tiden. Vid en renovering av gator och vägar måste man först ta bort strecken och sedan måla nya korrekta vägmarkeringar. Vilken färg är det då som används? Eftersom asfalten är svart, eller mörkt grå, så använder man sig av vitt för vägmarkeringar. Det är en färg som syns och som är generell för alla markeringar på asfalt. Även de som finns på parkeringsplatser.