Förebygga olyckor och skapa en trygg arbetsmiljö med rätt taksäkerhet

Bristande taksäkerhet utgör en fara för många invånare i Stockholm. Varje fallolycka från ett tak är en tragedi som hade kunnat undvikas. Om fastighetsägare tar taksäkerheten på allvar kan antalet olyckor minimeras och liv räddas.

För yrkespersoner som sotare, snöskottare och målare innebär arbetet på höga höjder en ständig risk för liv och hälsa. Arbetsmiljöverket ställer därför höga krav på taksäkerheten för att skydda dessa yrkesutövares välbefinnande.

Fastighetsägarens ansvar – Bygg en fullgod taktrygghet

Som fastighetsägare har du ett betydande ansvar för att säkerheten på taket är tillräcklig. Det innebär att det måste finnas räcken, steghållare och andra fasta installationer som garanterar taksäkerheten. Uppfyll inte bara de lagliga kraven utan se till att taket blir så säkert som möjligt för alla som vistas där.

Värna om arbetsmiljön och undvik olyckor genom rätt taksäkerhet

Genom att sätta dig in i kraven för en god taksäkerhet i Stockhom kan du förebygga olyckor och undvika juridiska påföljder. Att ignorera säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga konsekvenser för både fastighetsägare och de som utför arbete på taken. Ta därför reda på vilka säkerhetsåtgärder som krävs och se till att de implementeras på rätt sätt. Genom att investera i rätt säkerhetsanordningar och regelbundet underhålla dem bidrar du till en trygg arbetsmiljö för alla som arbetar på taket. Dessutom visar du omtanke om förbipasserande och invånare genom att minimera risken för nedfallande föremål. En liten insats kan göra en stor skillnad för säkerheten i Stockholm.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg