OVK-besiktning för bättre inomhusluft

Idag är det lagkrav för OVK-besiktning för att garantera bra inomhusluft. Inspektion gjord av certifierad kompetens garanterar att lagkrav uppfylls och ventilationen fungerar bra.

Utifrån det ökade problemet med dålig ventilation i skolor, bostäder och andra lokaler infördes lagkrav om besiktning av ventilationssystem. OVK eller obligatorisk ventilationskontroll genomförs på regelbundna intervaller. Beroende på vilken sorts fastighet det är så gäller olika regler och undantag finns för vissa bostäder med viss sorts ventilation.

Inspektion utförs av specialister på OVK-besiktning och görs alltid första gången ett ventilationssystem tas i bruk. För skolor, sjukhus och liknande där det vistas många människor är det krav på besiktning vart tredje år. Detta innefattar även andra lokaler där det finns fläktsystem för ventilation för både in och utluft. För vissa ventilationssystem så gäller dock vart sjätte år.

Undantag från krav på regelbunden besiktning efter första besiktning vid installation gäller för en och tvåbostadshus. Det kan dock vara bra att göra ändå för att veta hur bra ventilationen är och hur värmeåtervinningen fungerar.

Så går en OVK besiktning till

Eftersom lagkrav finns så utgör besiktningen även underlag för vite om åtgärder av eventuella problem inte vidtas inom en viss tidsperiod, normalt sex månader. Man kontrollerar följande:

Att det är fritt från föroreningar i systemet.
Instruktioner och skötselråd finns lätt tillgängliga
Att systemet fungerar enlig avsedd funktion.

Vidare kontrolleras energieffektivitet och funktionen av ventilationssystemet enligt egenskaperna vid installationstillfället. Detta är dock enbart råd till fastighetsägaren utan krav på utförande.

Efter besiktningen så utfärdas protokoll och intyg till fastighetsägare och kopia skickas till byggnadsnämnden.