Låt proffsen sköta det elektriska

Det kan tyckas enkelt att koppla in en disk- eller tvättmaskin. Men har man ingen erfarenhet är det bästa att låta bli. Det finns massor av kompetenta elektriker som kan hyras in för jobbet.

Man får sätta in en ny diskmaskinen på egen hand. Det vill säga om man redan har en som ska bytas ut mot en ny. Gör man installationer som skulle gjorts av en fackman kan man få problem. Uppstår exempelvis en el-brand riskerar man att försäkringen inte gäller. Ännu värre saker kan hända, som att man till följd av installationen skadar fastigheten, sig själv eller någon annan. Därför är det viktigt att kontrollera vad som gäller innan man gör något. Snabbaste och säkraste sättet att få installationen gjord är att anlita en elektriker i Täby för jobbet.

Säkerheten framför allt

Oavsett vilken installation som ska göras är det viktigt att följa de regler som gäller. I flera fall, bland annat byte av likadan kontakt, får man göra det på egen hand. Det betyder inte nödvändigtvis att man ska göra det. Utan kunskap om hur el fungerar bör man låta ett proffs ta hand om bytet.

Det här får man göra:

  • Reparera skarv- och apparatsladdar
  • Byta lampor
  • Byta säkringar

Det här får du inte göra:

  • Man får inte installera utomhusbelysning
  • Man får inte göra fasta installationer
  • Man får inte ojordat mot jordat vägguttag

En bra regel att följa är att om du är osäker – gör det inte. Bättre då att kontakta en elektriker och fråga om råd.

Publicerat den
Kategoriserat som El