En geotekniker analyserar mark

Om du tänker bygga ett hus eller någon annan form av större anläggning på en tomt med okända markförhållanden, bör du låta en geotekniker undersöka marken.

Jämfört med många andra länder i världen kan vi känna oss lyckligt lottade när det kommer till byggnation. Vi behöver inte ta hänsyn till någon risk för att en jordbävning av större magnitud ska inträffa. Och än så länge har vi inte råkat ut för någon omfattande naturkatastrof med ödeläggelse av byggnader och infrastruktur.

Historien visar dock att det inte går att bygga på vilken mark som helst. På flera ställen i landet har jordskred inträffat och det särskilt efter häftiga skyfall med följd att flera hus har rasat ner i ett vattendrag. Jordlagren har varit alltför lösa och tyngden av byggnader har blivit för stor.

Inspektion av jordlager av en geotekniker

Du har tänkt köpa en tomt som släntar ner mot ett vattendrag. Där vill du bygga familjens drömhus med utsikt över en ådal. Du berättar om projektet för din svärfar. “Där kan du inte bygga ett hus utan vidare!”, menar han. “Begriper du inte att tomten kan bestå av lösa jordlager som ger sig iväg ner för slänten och tar med sig huset vid ett skyfall”.

Nej, det har du inte begripit! Men för att kartlägga situationen tar du kontakt med en firma som har experter på geoteknik. De kan analysera vilka risker som finns med att bygga på tomten och de kan föreslå åtgärder för att göra tomten byggbar med exempelvis pålning. 

Publicerat den
Kategoriserat som Geoteknik