Rullbanor har sin givna plats i fabriker

Det är kul att titta på program på TV om industriell tillverkning. Notera hur ofta det är som det används rullbanor i produktionen. En enkel och genial lösning.

Har du tittat på ett program på TV där de visar hur det går till att tillverka någon vardagsprodukt eller ett livsmedel i stor industriell skala? För den som inte annars har möjlighet att komma in på en fabrik och se hur det går till kan det vara riktigt fascinerande. Ett exempel på ett sådant program är Fabriken inifrån.

Modern industriell, storskalig produktion följer nästan alltid någon form av löpande band-princip. Numera är dock de manuella stationerna inte lika många som förr, i och med att specialiserade maskiner och robotar har kunnat ta över många moment. En sak som dock kvarstår, bokstavligt talat, är det löpande bandet.

Rullbanor förenklar städningen

Transportband i fabriker kan se ut på lite olika sätt. En variant som är praktisk är så kallade rullbanor. Deras huvudkomponent är långa rader av roterande rullar som är anordnade parallellt med varandra till bildande av en bana. Ofta finns det inte en egen drivning av en sådan bana. De produkter som ska föras fram trycker istället på varandra framåt. Drivkraften kommer från maskinen i början, som placerar ut produkterna på banan.

Lösningen är med andra ord enkel och genial. Ingen drivning, endast lite smörjning av rullarnas axellager behövs ibland för att det ska flyta på bra. Dessutom samlas det inte skräp och annat på banan eftersom det är öppet mellan rullarna.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt