Hyra container i Stockholm som förråd

Om ditt företag behöver utöka sina förrådsutrymmen, behöver du inte nödvändigtvis investera i en ny byggnad utan istället hyra container i Stockholm.

Den typ av containrar vi använder idag har fått en kraftig utveckling under andra hälften av 1900-talet. Men det fanns faktiskt containrar i trä redan på 1700-talet för att frakta kol. De moderna containrar som vi använder idag kan beskrivas som lastbärare som transporteras på lastbil, tåg och fartyg och containrar har varit en förutsättning för att den globala handeln har kunnat utvecklas.

En container måste inte alltid transporteras långa sträckor över världshaven. Om ditt företag behöver utökade förrådsutrymmen kan du köpa eller hyra container i Stockholm. Containrar finns i olika storlekar från 6 fot till 40 fot. Och de finns i olika höjder. En container kan vara specialutformad med exempelvis fönster.

Hyra container i Stockholm som arbetsplats

Du äger ett företag som arbetar med utveckling inom miljöområdet. I ett av era projekt ska ni ta fram en process för att rena kontaminerade vätskor från en deponi. Inuti en container på 40 fot tänker ni ställa en mottagningstank eller en IBC-tank, som tar emot vätskan. Sedan följer flera reningssteg där ni fäller ut olika ämnen genom att tillsätta processkemikalier.

Utrustningen tar upp halva containern. I den andra delen finns styrning av processen, där två operatörer kan styra processens olika pumpar via en dator. För att arbetsplatsen ska fungera är containern isolerad och givetvis är den försedd med fönster. När utvecklingsarbetet är klart kan företaget leverera hela containern som en färdig produkt.